แผนการเดินทางบนอุปกรณ์พกพาคืออะไร?

นี่เป็นข้อความที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ นี่เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสบาย เนื่องจากคุณสามารถพกพาข้อมูลการเดินทางของคุณติดตัวไปได้ทุกที่ ติดต่อเราเพื่อขอรับบริการนี้

ข้อความแจ้งประกอบด้วย

  • หมายเลขการจอง
  • หมายเลขเที่ยวบิน
  • เวลาออกเดินทางและถึงปลายทาง รวมทั้งข้อมูลระบุว่าถึงปลายทางตรงเวลาหรือไม่
  • · สนามบินและอาคารผู้โดยสารทั้งขาออกและขาเข้า

ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่คุณมีสมาร์ทโฟน