หากมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และฉันมีประกันการเดินทาง ฉันควรติดต่อใคร?

คุณควรติดต่อกับ Solid, XCover หรือ Manulife โดยเร็ว คุณจะได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับเอกสารการรับประกัน/ข้อมูลยืนยันการจองที่เราจัดส่งให้แก่คุณเมื่อคุณทำการยืนยันทริปเดินทางและประกันภัยของคุณ