สามารถติตด่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง Facebook ได้หรือไม่?

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ฝ่ายบริการลูกค้าจะตอบกลับผ่านทาง Facebook ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ภายใน 24 ชั่วโมง