สามารถจองเมนูพิเศษ ที่นั่งหรือเพิ่มบัตร Frequent Flyer ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถซื้อบริการเหล่านี้ได้ระหว่างการจอง