ตั๋วแบบยืดหยุ่นคืออะไร?

ตั๋วแบบยืดหยุ่น (Flexible Ticket - ทำรายจองใหม่ได้) ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินได้ไม่ว่าสายการบินจะมีกฎอย่างไรก็ตาม หากราคาตั๋วที่จองใหม่สูงกว่าเดิม คุณจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าว

การจองใหม่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง โดยคุณสามารถทำรายการจองใหม่ได้กับสายการบินเดิมเท่านั้น บริการนี้ใช้ได้้เฉพาะสำหรับตั๋วเครื่องบิน ไม่ครอบคลุมโรงแรมที่พักหรือรถเช่า ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได้จากเงื่อนไขการเดินทางของเรา  

หากต้องการเปลี่ยนตั๋ว คุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับรับแจ้งการทำรายการจองใหม่ของเรา