ฉันไม่ได้รับบัตรเข้าพัก/เช่ารถ จะต้องทำอย่างไร?

หากคุณไม่ได้รับบัตรยืนยัน กรุณาตรวจสอบในอีเมลขยะของคุณก่อนเป็นอันดับแรก คุณจะต้องมีบัตรยืนยันนี้ติดตัวไปด้วย! ติดต่อผู้ให้บริการรถเช่าหรือโรงแรม (Expedia) หากคุณต้องการความช่วยเหลือ