จะเลิกรับจดหมายข่าวได้อย่างไร?

จะมีลิงค์สำหรับเลิกรับบริการด้านล่างของจดหมายข่าวทุกฉบับ คลิกที่ลิงค์และจดที่อยู่ของคุณลงไป หากเป็นไปตามที่ต้องการแะพบข้อความยืนยันปรากฏขึ้น คุณจะไม่ได้รับจดหมายข่าวจากเราอีกต่อไป.