ฉันไม่พอใจการเข้าพักโรงแรมหรือรถยนต์เช่า ฉันสามารถส่งความคิดเห็นให้คุณได้หรือไม่?

หากคุณไม่พอใจการเข้าพักโรงแรมหรือรถยนต์เช่า คุณควรแจ้งต่อผู้จัดหาบริการโรงแรมหรือรถยนต์เช่าก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้จัดหาบริการเหล่านั้นมีโอกาสแก้ไขเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

หากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้โดยโรงแรมหรือบริษัทรถยนต์เช่าหรือโดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้คุณไว้ในเอกสารยืนยันการจอง คุณสามารถส่งความคิดเห็นมาที่เราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ เราจะไม่สามารถส่งข้อร้องเรียนของคุณไปยังผู้จัดหาบริการของเราหากคุณไม่พยายามแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นก่อน

หากคุณต้องการการชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ข้อร้องเรียนต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ คุณต้องส่งใบเสร็จต้นฉบับให้เราเสมอ คุณจะพบแบบฟอร์มข้อร้องเรียนในหัวข้อเงื่อนไขการเดินทาง