ฉันต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางหลังจากที่กลับมาบ้านแล้ว ฉันต้องทำอย่างไร?

เป้าหมายที่เรามีเสมอมาคือการตอบสนองความคาดหวังของคุณในเรื่องของคุณภาพและบริการ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เงื่อนไขในการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมาก 

ปัญหาหรือข้อคิดเห็นใดก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเที่ยวบินเองควรส่งไปยังสายการบินโดยตรง หากคุณต้องการส่งข้อร้องเรียนตรงถึงเรา โปรดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรียน ให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมาและกรอกข้อมูล แล้วส่งถึงเราตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง หากคุณต้องการการชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจะต้องแนบใบเสร็จต้นฉบับมาด้วย 


Postal address: Etraveli AB

FAO: Customer Relations

Box 1340

SE-751 43 Uppsala, Sweden

Email address: customer.relations@support.etraveli.com