ฉันจะได้รับการจองใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่ถ้าเที่ยวบินถูกยกเลิก?

เมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า ในกรณีเหล่านี้ คุณมักจะไม่ได้รับการจองใหม่แบบอัตโนมัติ หากการเดินทางครั้งนั้นดำเนินการโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งราย อาจเป็นไปได้ว่าสายการบินรายอื่นอนุญาตให้ทำการจองใหม่

โปรดติดต่อเราพร้อมแจ้งหมายเลขการจองของคุณ แล้วเราจะดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง