สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินหรือชื่อ/บุคคลได้หลังจากซื้อตั๋วจากสายการบินต้นทุนต่ำหรือไม่?

เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือนี้ได้ คุณจะต้องติดต่อกับสายการบินโดยตรง สืบค้นข้อมูลอ้างอิงการจองและข้อมูลติดต่อสำหรับสายการบินได้จากข้อมูลยืนยันที่คุณได้รับ นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อรับทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง.