สามารถเปลี่ยนตั๋วกับสายการบินได้หรือไม่หากมีบริการ Flexible Ticket จัดซื้อไว้แล้ว?

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วกับสายการบินได้ นี่เป็นบริการภายในของเรา คุณจะต้องติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น ติดต่อเราระหว่างเวลาทำการ คุณจะต้องเปลี่ยนตั๋วอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยิ่งคุณเปลี่ยนตั๋วเร็วเท่าไร คุณยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นเท่านั้น