สามารถเปลี่ยนชื่อบนตั๋วได้หรือไม่?

ตามกฏของสายการบิน คุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อบนตั๋วเครื่องบินได้ หากมีการเปลี่ยนตั๋วอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อการจองประกอบด้วยสายการบินมากกว่าหนึ่งราย อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นได้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจึงข้อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสะกดชื่อของคุณให้ถูกต้อง (ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง) ขณะทำการจอง

สำหรับโรงแรมที่พัก คุณอาจสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อได้ คุณควรติดต่อกับโรงแรมที่พักโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับการจองรถเช่า กรุณาติดต่อพันธมิตรของเราได้ที่ rentalcars.com