สามารถยกเลิกตั๋วได้หรือไม่หากซื้อตั๋วจากสายการบินต้นทุนต่ำ?

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกการจอง กรุณาติดต่อสายการบินต้นทุนต่ำโดยตรง คุณจะพบข้อมูลอ้างอิงรายการจองและข้อมูลติดต่อสำหรับสายการบินในข้อมูลยืนยันการจองของคุณจากผู้ให้บริการเหล่านี้ โดยปกติคุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หากยกเลิกตั๋ว

สายการบินจะพิจารณาหลักเกณฑ์การยกเลิกตั๋วเอง เราไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้กับคุณได้.