ต้องการยกเลิกเที่ยวบินของคุณหรือไม่?

หากต้องกาารยกเลิกเที่ยวบิน คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เที่ยวบินจะไม่ถูกยกเลิกจนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา คุณจะต้องติดต่อเราโดยเร็ว! สายการบินต่าง ๆ จะมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันเกี่ยวกับระยะเวลาที่สามารถยกเลิกการจองได้ หรือติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อยกเลิกตั๋วของคุณ

กฎเกณฑ์ของสายการบินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้คืนเงินสำหรับตั๋วที่มีการยกเลิก คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบินและไม่สามารถขอการยกเว้นใด ๆ ได้ ทั้งนี้ในบางกรณี อาจสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้ หากคุณติดต่อเรา เราสามารถช่วยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับตั๋วโดยสารของคุณ หากสายการบินอนุญาตให้คืนเงินในกรณีที่ยกเลิกตั๋ว คุณจะได้รับแจ้งค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปการยกเลิกตั๋ว