ฉันสะกดชื่อไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้หรือไม่?

สายการบินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อ ทั้งนี้อาจมีการยกเว้นสำหรับข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ตัวอักษรบางตัว กรุณาติดต่อเรา เราจะพิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับตั๋วให้กับคุณ หากสายการบินยอมให้มีการแก้ไขจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมบวกกับค่าดำเนินการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนทำการแก้ไขใด ๆ หรือคุณสามารถติดต่อกับสายการบินได้โดยตรง

เราไม่รับประกันการให้บริการตั๋วที่มีการสะกดชื่อไม่ถูกต้อง