จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเวลาบินที่ทราบเป็นเวลาล่าสุด?

สายการบินอาจเปลี่ยนแปลงเวลาบินหรือเลขเที่ยวบินแบบกระชั้นชิดได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ด้วยเหตุนี้คุณจะต้องตรวจสอบอีเมลที่คุณแจ้งไว้ขณะทำรายการจองเป็นระยะ ๆ คุณจะต้องแจ้งอีเมลแอดเดรสขณะทำรายการจอง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ระหว่างการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหลังจากเริ่มการเดินทางไปแล้ว

สายการบินมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เราไม่สามารถควบคุมกรณีนี้ได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณสามารถตรวจสอบเวลาบินล่าสุดได้ผ่านทางลิงค์ที่เราแนบมาพร้อมกับใบเสร็จของคุณ หากคุณไปตามลิงค์นี้ คุณสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการเดินทางสำหรับเส้นทางของคุณได้

ในบางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน เราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณรับทราบเวลาที่เปลี่ยนแปลงแล้ว หลังจากยืนยันว่าคุณได้รับข้อมูลการปรับเวลาแล้ว ข้อมูลนี้จะถือมีผลผูกพัน.