จะยกเลิกทริปเดินทางอย่างไรหากตนเองมีความคุ้มครองการยกเลิกการจองอยู่ด้วย?

ความคุ้มครองการยกเลิกรายการจองมีผลเฉพาะกับใบรับรองแพทย์ของเรา และของพันธมิตรของเรา (Solid, XCover, Manulife) ซึ่งแพทย์เป็นผู้ออกเท่านั้น ใบรับรองแพทย์ดังกล่าวต้องระบุชื่อแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และตราประทับ ปฏิบัติตามคำแนะนำในใบรับรองแพทย์

การยกเลิกของคุณจะต้องทำรายการอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเริ่มเส้นทางขาออก คุณสามารถยกเลิกได้ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ หากคุณไม่ทำการยกเลิกอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนออกเดินทาง คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากคุณต้องการยกเลิกนอกเวลาให้บริการทางโทรศัพท์ตามปกติ กรุณาติดต่อกับสายการบินโดยตรง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

หมายเหตุ! ทริปเดินทางนี้จะไม่ถูกยกเลิกจนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา!