จะจองตั๋วใหม่อย่างไรหากใช้ตั๋วแบบยืดหยุ่น?

จองใหม่โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อทางอีเมลได้ การทำรายการจองใหม่จะต้องดำเนินการระหว่างเวลาทำการและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิมหรือเวลาออกเดินทางใหม่ พิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน