การยกเลิกรถเช่า?

การจองรถเช่าเป็นการจองโดยตรงกับบริษัทเช่ารถยนต์ ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรงและสอบถามช่องทางในการยกเลิกหรือทำรายการจองใหม่