การยกเลิกที่พัก?

หากคุณจองที่พักกับเราพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน และต้องการยกเลิกการจอง กรุณาติดต่อเราโดยเร็ว ในบางกรณี กฎของโรงแรมอาจยินยอมให้มีการคืนเงินได้ เราจะยกเลิกห้องพักและคืนเงินค่าที่พักหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว นี่จะเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากที่โรงแรมคิดสำหรับการยกเลิกการจอง

หากคุณไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินและที่พักกับทางเรา แต่จองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อกับโรงแรมโดยตรง สามารถติดต่อ Expedia ผู้ให้บริการจองที่พักได้ที่หมายเลข +44 (0) 2036840755