เพราะอะไรฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่าไม่มีที่นั่งในราคาที่ฉันต้องการจอง?

ในบางครั้ง ระบบการจองไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับที่นั่งว่างล่าสุด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่าไม่มีที่นั่งในราคาที่คุณพยายามจะจอง

เราขอแนะนำให้คุณย้อนกลับไปหนึ่งขั้นตอนและค้นหาเที่ยวบินนั้นอีกครั้ง