สามารถจองทริปเดินทางสำหรับเด็กที่เดินทางด้วยตัวเองได้หรือไม่?

ไม่ได้ เว็บไซต์ของเราไม่รับจองตั๋วสำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพัง (สูงสุด 18 ปี) ตั๋วเด็กจะต้องจองพร้อมกับตั๋วผู้ใหญ่เท่านั้น ส่วนลดสำหรับเด็กใช้ได้เฉพาะสำหรับการเดินทางกับผู้ใหญ่เท่านั้น คุณไม่สามารถจองตั๋วผู้ใหญ่สำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพังได้.