สามารถจองตั๋วได้หรือไม่หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี?

ไม่ได้ คุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีเพื่อจองทริปเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณไม่สามารถจองทริปเดินทางสำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพังเช่นกัน (สูงสุด 18 ปี).