มีค่าใช้จ่ายหรือไม่หากจ่ายผ่านบัตร?

ไม่มี เราไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื่อคุณชำระเงินผ่านบัตร.