ฉันสามารถจองให้คนจำนวนกี่คนในเวลาเดียวกัน?

ในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถจองได้สูงสุดเก้าคนในการค้นหาเดียวกันจากสายการบิน เนื่องจากสายการบินไม่สามารถนำเสนอที่นั่งให้มากกว่านี้ในการค้นหาแต่ละครั้ง แต่คุณสามารถทำการค้นหาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาและเพิ่มการจองลงในตะกร้าสินค้าเดียวกันได้