จะจองตั๋วสำหรับลูกเล็กของฉันได้อย่างไร?

เด็กอายุต่ำกว่าสองปีจะต้องจองตั๋วสำหรับทารก ซึ่งหมายถึงเด็กจะไม่มีที่นั่งของตนเอง และจะต้องนั่งตักผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กจะต้องไม่มีอายุครบสองขวบระหว่างการเดินทาง หากเด็กมีอายุสองขวบระหว่างการเดินทาง จะต้องจองตั๋วเด็กสำหรับตลอดทริปการเดินทาง.