จะจองตั๋วสำหรับลูกที่กำลังจะเกิดอย่างไร?

ไม่สามารถจองตั๋วสำหรับเด็กที่ยังไม่เกิดได้ ดังนั้นควรรอคลอดก่อนเพื่อทำหนังสือเดินทางให้กับเด็กก่อนทำรายการจอง ไม่สามารถใช้ชื่อที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแทนชื่อเด็กได้

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเด็กเล็กที่ไม่ได้ทำรายการจองพร้อมกับผู้โดยสารอื่น ๆ จะได้รับอนุญาตให้เดินทาง แม้ว่าจะนั่งบนตักของผู้ใหญ่ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่สายการบินจัดให้ได้และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ในทางเทคนิคเราอาจไม่สามารถแก้ไขชื่อ/วันเกิดสำหรับรายการจองในปัจจุบันได้.