สามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้มากแค่ไหน?

ขึ้นอยู่กับสายการบินและชั้นที่นั่ง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่องและสัมภาระลงท้องเครื่องจากเว็บไซต์ของสายการบิน ภายในคุณจะได้รับแจ้งเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระ โดยเราทำหน้าที่เพียงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระตามเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น บางสายการบินอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระ