สามารถซื้อโคว้ต้าสัมภาระเพิ่มเติมหรือนำอุปกรณ์กีฬาติดไปด้วยระหว่างการเดินทางได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระหรือสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษเพิ่มเติม หากคุณติดต่อเรา เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดนี้ให้กับคุณ.