ฉันแจ้งอีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้องขณะจอง และไม่ได้รับข้อมูลยืนยัน จะต้องทำอย่างไรในตอนนี้?

ติดต่อเราและแจ้งอีเมลแอดเดรสที่ระบุไว้ระหว่างทำรายการจอง พร้อมทั้งเลขจอง เราจะส่งข้อมูลยืนยันใหม่ไปยังอีเมลแอดเดรสที่ใช้การได้ของคุณ

หากคุณไม่ทราบว่าอีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้อง เราสามารถค้นหาข้อมูลการจองของคุณผ่านเลขทำรายการทางธนาคารที่คุณได้รับขณะชำระเงิน คุณสามารถสืบค้นเลขการทำรายการนี้ได้จากธนาคารหรือระบบธนาคารออนไลน์ของคุณ.