ฉันสามารถเช็คอินออนไลน์ได้หรือไม่?

เข้าไปที่เว็บไซต์ของสายการบินเพื่อตรวจสอบว่าสามารถเช็คอินออนไลน์ก่อนออกเดินทางได้หรือไม่ เช็คอินโดยใช้หมายเลขจองของสายการบินซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารการเดินทางของคุณ

หากคุณซื้อบริการเช็็คอินไว้ขณะจอง เราจะทำการเช็คอินให้กับคุณ