ฉันสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้หรือไม่?

เราสามารถส่งคำขอเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณไปยังสายการบินได้หากคุณซื้อแพ็กเกจบริการของเรา อย่างไรก็ตาม สายการบินจะเป็นผู้ตัดสินใจเสมอว่าคุณสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้หรือไม่ 

ทางที่ดีคือให้คุณซื้อแพ็กเกจบริการในเวลาที่ทำการจอง เพราะการซื้อในภายหลังจะมีราคาแพงกว่า

คุณสามารถส่งคำขอได้สำหรับการจองที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

หากสายการบินไม่ได้ยืนยันให้นำสัตว์เลี้ยงของคุณไปด้วย เราก็ไม่อาจคืนเงินค่าบัตรโดยสารเที่ยวบินหรือแพ็กเกจบริการได้ หากสายการบินเรียกเก็บค่าบริการ สายการบินจะเรียกเก็บจากคุณโดยตรงเมื่อมาทำการเช็คอินที่สนามบิน โปรดดูค่าใช้จ่ายที่แน่นอนในเว็บไซต์ของสายการบิน

เมื่อทำการจองสำหรับสัตว์เลี้ยง เราต้องได้รับข้อมูลขนาด (ยาว สูง และกว้าง) และน้ำหนักของกรงด้วย