ฉันจองทริปเดินทางกับคุณและสัมภาระเกิดการสูญหาย ฉันควรทำอย่างไร?

ในฐานะตัวแทนที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกรณีสัมภาระสูญหายหรือล่าช้าได้

ควรติดต่อกับสายการบินที่คุณใช้บริการ เตรียมข้อมูลยืนยันการจองไว้ระหว่างติดต่อหรือส่งอีเมลถึงสายการบิน

หากคุณซื้อประกันสัมภาระผ่าน Solid นพ Blue Ribbon Bags ให้ติดต่อผู้ให้บริการในทันที