ฉันควรทราบอะไรบ้างหากเส้นทางขากลับมีตั๋วแยกสองใบ?

เส้นทางขากลับบางกรณีอาจมีตั๋วแยกสองใบ ทั้งนี้เพื่อให้คุณในฐานะลูกค้าสามารถเดินทางได้ในราคาที่ประหยัดที่สุด หากคุณมีตั๋วแยกสองใบ ข้อมูลการจองจะมีระบุไว้ให้ทราบกำกับเป็น “เส้นทางเดียวแยกตั๋ว” สองใบ

คุณสามารถเดินทางได้ตามปกติโดยใช้ตั๋วเหล่านี้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกับตั๋วใด ๆ คุณควรทราบข้อมูลต่อไปนี้

  • แม้ว่าจะมีการจองร่วมกัน แต่จะถือเป็นเที่ยวบินแยกจากกัน ซึ่งหมายความว่าแต่ละขั้นของการเดินทางได้รับการจัดการแยกกันในกรณีของการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง การจราจรขัดข้อง เช่น การประท้วงและการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา ทั้งนี้จะใช้ระเบียบปฏิบัติของแต่ละสายการบิน
  •  หากเที่ยวบินใดมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิก จะไม่ส่งผลกับอีกเที่ยวบินแต่อย่างใด แต่ข้อบังคับและข้อจำกัดเกี่ยวกับทางเลือกที่คุณมีในการเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองยังคงมีผลกับเที่ยวบินที่เหลือต่อไป
  • หากต้องการยกเลิกทริปเดินทางทั้งหมด คุณจะต้องยกเลิกตั๋วทั้งสองใบแยกต่างหาก
  • อาจมีข้อบังคับที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสัมภาระ ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสายการบินที่เกี่ยวข้อง