จะแน่ใจได้อย่างไรว่าตนเองมีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนเครื่องหากต้องแวะพักต่อเครื่อง?

กำหนดเวลาทั้งหมดในการจองของคุณเป็นการเดินทางเชื่อมต่อที่ได้รับการรับรองจากสายการบิน บรรดาสายการบินและสนามบินต่างวางแผนร่วมกันเพื่อคำนวณเวลาสำหรับการเดินทางผ่าน โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอาคารผู้โดยสารและการตรวจสอบจากหน่วยรักษาความปลอดภัย

เราขอแนะนำให้ลูกค้าไปที่เกตที่ต้องต่อเครื่องในทันที คุณจะทราบว่าต้องไปที่เกตใดขณะเปลี่ยนเครื่อง

หากมีการจองสองรายการแยกจากกันเพื่อต่อเครื่อง คุณจะต้องตรวจสอบเองกับสายการบินว่ามีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนเครื่องหรือไม่ โดยปกติจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากคุณจะต้องรอรับสัมภาระและเช็คอินใหม่อีกครั้ง เป็นต้น คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นหากมีเที่ยวบินแยกหลายเที่ยวบินในรายการจองเดียวกัน เช่น ทริปที่ต้องมีการต่อเครื่องเอง