จะค้นหาตั๋วได้จากที่ไหน และเอกสารใดบ้างที่จะต้องนำติดตัวไประหว่างการเดินทาง?

ข้อมูลยืนยันการจองของคุณและเอกสารการเดินทางของคุณจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลขณะทำการจอง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ล็อกอินโดยใช้อีเมลแอดเดรสและหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ จากคอลัมน์ด้านขวาบน คุณจะพบข้อความ “พิมพ์ข้อมูลยืนยันของฉัน” และที่ตรงกลางด้านล่างของหน้าจะพบข้อความ “เอกสารการเดินทาง”

  • ข้อมูลยืนยัน
  • พิมพ์ข้อมูลยืนยันและนำติดตัวไปด้วยพร้อมกับหนังสือเดินทาง หากคุณจองที่พักโรงแรม ใบยืนยันที่พักของคุณจะต้องอยู่ในข้อมูลยืนยันด้วย คุณจะต้องแสดงข้อมูลนี้ขณะเช็คอินที่โรงแรม
  • เอกสารการเดินทาง

พิมพ์เอกสารการเดินทางและนำติดตัวไปด้วยพร้อมกับหนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทางประกอบไปด้วยเลขจองของสายการบินและเลขตั๋วของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของสายการบิน หรือผ่านทาง www.checkmytrip.com, www.tripcase.com หรือ www.viewtrip.com นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเลขตั๋วและเลขจองของสายการบินไว้ ข้อมูลจะมีการอัพเดต 24 ชั่วโมงหลังทำรายการจอง ในฐานะลูกค้า คุณจะต้องตรวจสอบเวลาบินว่าถูกต้องทั้งสำหรับเส้นทางขาไปและขากลับผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินหรือเว็บไซต์ที่ระบุข้างต้น