ขณะจองทริปเดินทาง ฉันไม่ได้รับข้อมูลยืนยันการจองทางอีเมล ควรจะต้องทำอย่างไร?

ข้อมูลยืนยันการจองของคุณจะถูกส่งอัตโนมัติไปยังอีเมลแอดเดรสที่คุณแจ้งไว้ขณะจอง หากคุณยังไม่ได้รับข้อมูลยืนยันการจอง อาจเป็นไปได้ว่าคุณแจ้งอีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์อีเมลบางแห่งอาจจัดส่งอีเมลนี้เป็นอีเมลขยะ ตรวจสอบว่าอีเมลไม่อยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ

คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ และเราจะส่งข้อมูลยืนยันการจองใหม่ให้กับคุณ คุณจะต้องแจ้งอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้องเนื่องจากเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดเกี่ยวกับการจองของคุณ.